×

 วัตถุ 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๘:๒๕

เสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน

มัดหมี่

ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน (ฉลองพระองค์สูทและพระภูษาทรง)

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉลองพระองค์, พระสนับเพลา และรัดพระองค์)

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อื่น ๆ

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์

ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย