×

 เกี่ยวกับเรา 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ ๐๒:๑๙

ฝ่ายบริการและธุรการ

สอบถามข้อมูลทั่วไปและนัดหมายการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ติดต่อ: admin@qsmtthailand.org

ฝ่ายภัณฑารักษ์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและวัตถุสะสม
ติดต่อ: curator@qsmtthailand.org

ฝ่ายอนุรักษ์และทะเบียน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผ้า
ติดต่อ: conservator@qsmtthailand.org

แผนกการศึกษา

สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
ติดต่อ: museum@qsmtthailand.org

 

 

ห้องสมุด

เปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป โดยการนัดหมายล่วงหน้า
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ติดต่อนัดหมาย: librarian@qsmtthailand.org