×

News & Activities  

กิจกรรมเที่ยวชวากับผ้าบาติก

Date

From September 10, 2020 Until September 10, 2020

Location

Chamchuri Square - จามจุรีสแควร์

Share

กิจกรรมเที่ยวชวากับผ้าบาติก

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเที่ยวชวากับผ้าบาติก เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓ ครั้งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านผ้าบาติกทรงสะสม และมรดกจากชวาในสยามประเทศ จากหนังสือประกอบนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา และหนังสือนิทาน ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนการทำผ้าบาติก พร้อมลงมือปฏิบัติจริง (เฉพาะขั้นตอนการลงสี)

โดยมีวิทยากร คือ
นางสาวศาสตรัตน์ มัดดิน
นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี