ดิฉัน/ผมสะสมผ้าเอาไว้หลายชิ้น บางชิ้นค่อนข้างเก่า สภาพไม่สมบูรณ์ และจำเป็นต้องซ่อมแซม สามารถนำมาให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ตรวจสภาพและทำการซ่อมแซมให้ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ สามารถทำการซ่อมสงวนรักษาวัตถุประเภทอื่นนอกจากผ้าได้หรือไม่

ฉันสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บหรือทำซ่อมแซมวัตถุเบื้องต้นจากแผนกทะเบียนและอนุรักษ์ได้หรือไม่